تبلیغات
زرتشت - سخن بزرگان در مورد کوروش بزرگ
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

سخن بزرگان در مورد کوروش بزرگ

سه شنبه 9 اسفند 1390 21:15

نویسنده : R.ash


گزنفون با آن که یونانی بود، در کتاب Cyropaedia و یا تربیت کوروش آن چنان از کوروش تجلیل بعمل آورده که می توان گفت هیچ کس تا کنون از پادشاهی آنقدر تمجید نکرده است.
گزنفون در این کتاب از کوروش بصورت یک انسان کامل، یک سرمشق بیمانند زمامداری و یک مربی ایده آل و یک رهبر عالیقدر نام برده است.
گزنفون می نویسد، کوروش نابغه بزرگی بود که در تمام عمر از هدفی مقدس و عالی پیروی می کرد.
او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی و درستی بود.
کوروش عقیده داشت، پیروزی بر کشوری این حق را برای سردار پیروز ایجاد نمی کند که ملت شکست خورده را اسیر کند.
در هنگام جنگ باید سعی کرد که آتش جنگ به کشاورزان و مردم غیر سپاهی سرایت نکند و شهر شکست خورده را نباید غارت کرد.
کوروش موفق شد حتی ملتهای شکست خورده را نیز شیفته خود کند، بطوری که پارسیان او را پدر خواندند و ملتهایی که بوسیله کوروش مغلوب شده بودند او را ((خداوندگار)) می نامیدند.
کوروش برترین مرد تاریخ دنیا، بزرگترین، بخشنده ترین، پاک دل ترین و دریا دل ترین مردان بود و بزرگترین هواخواه فرهنگ و آموختن بشمار می رفت.
گیرشمن باستان شناس فرانسوی می گوید:
ایرانیان کوروش را((پدر)) و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کوروش تسخیر شده بود وی را ((سرور)) و ((قانوگذار)) می نامیدند و یهودیان او را ((مسیح خداوند)) می خواندند.

افلاطون می نویسد :

کوروش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر دنیا فرمانروایی می کردند.
بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او قرار گرفتند، حقوق مردم آزاد بخشید. این امر سبب شد که همه او را ستایش می کردند.

ادوارد می یر تاریخ نویس شهیر آلمانی می نویسد:

او از پای افتادگان حمایت می کرد، هیچ شهری را به ویرانی نکشید و هیچ سردار مغلوبی را به دژخیم نسپرد. در بابل چون پادشاهای قانونی و قانونگزار رفتار کرد. پارسیان او را پدر می نامیدند و بونانیان و سایر دشمنانش به بزرگی او سر کرنش فرود می آوردند.

ویلیام دورانت تاریخ نویس و فیلسوف نامدار امریکایی درباره کوروش می نویسد:
روش کوروش در کشور گشایی حیرت انگیز بود.

او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری رفتار می کرد و نسبت به دشمنان مهربان بود.

به همین دلیل است که بونانیان درباره او داستانهای بیشماری نوشته و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر دانسته اند.

کوروش سرداری بود که بیش از هر کشورگشای دیگری محبوبیت داشته و پایه های سلطنتش را بر بخشندگی و رادمنشی قرار داده بود.

دشمنان او از جوانمردی و سخاوت او آگاه بودند و از اینرو مانند فرد ناامیدی که برای کشتن یا کشته شدن نبرد می کند، با او جنگ نمی کردند.

او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزمهای آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود نمود و یهودیان در بند را نیز آزاد کرد.

کوروش به عقاید دینی ملتهایی که در جنگ با او شکست می خوردند احترام می گذاشت و این نشانه آنست که او می دانست چگونه بر ملتها حکومت کند.
او هرگز شهرها را غارت نمی کرد و معابد ملتهای شکست خورده را ویران نمی ساخت، بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای نگاهداری پرستشگاهها از خود کمکهای مالی نیز به آنها می کرد.

هرودوت کوروش را پادشاهی ساده، بلند همت و رادمرد و شجاع می داند که با اندیشه های خردمندانه اش پارسیان را از باجگزاری رهایی بخشید و بزرگترین ملت جهان را ساخت و برای آنها نیرومندترین پادشاهی جهان را پی ریزی کرد.

به عقیده هرودوت کوروش با اتباع خود رفتاری مشفقانه، مهربان و پدرانه داشت.
او بخشنده، آداب دان و رعیت نواز بود و چون همیشه خیر و سعادت اتباع خود را می خواست، ایرانیان او را پدر خواندند.
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: کوروش بزرگ ، کوروش ، کوروش هخامنشی ، هخامنشیان ، هخامنش ، زرتشت ، زرتشتی ، بزرگان تاریخ ، تاریخ ایران ، اهورا ،