تبلیغات
زرتشت - خشایارشا؛ استوره‌ساز جهانی
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

خشایارشا؛ استوره‌ساز جهانی

جمعه 20 اردیبهشت 1392 08:34

نویسنده : R.ash
هرودوت چنین داستانسرایی می‌کند که در واپسین سال پادشاهی داریوش، مصر سر به شورش برداشت و داریوش قصد داشت که هم به مصر لشکر بکشد و هم دوباره به یونان برود ولی از او خواستند که پیش از سفر جنگی، جانشینش را معین کند و در این زمان میان خشایارشا بزرگترین پسر آتوسا و ارتابازان بزرگترین پسر داریوش رقابتی سر گرفت که در پایان داریوش به دلیل نفوذ بالای شهبانو آتوسا خشایارشا را برگزید.

 (هرودوت _ کتاب هفتم _ جانشینی خشایارشا) ولی پژوهشگران مدرن نقد فراوانی بر این بخش از گفتار هرودوت وارد کرده‌اند. بر اساس اسناد دیگر، خشایارشا 12 سال پیش از مرگ پدر، از سوی او به عنوان حاکم بابل و ساتراپ میانرودان برگزیده شده بود. درست همان رفتاری که کوروش در مورد کمبوجیه انجام داد. همچنین در نقش‌های پارسه، داریوش را نشسته بر روی تخت شاهی و خشایارشا را ایستاده در پشت سر او می‌بینیم و اینها نشان می‌دهند که او از مدتها پیش به عنوان ولیعهد برگزیده شده بود.

 ضمن اینکه قانون نانوشته چنین بود که بزرگترین پسری که در دوران پادشاهی پدر زاده می‌شود، جانشین پدر است و بدین ترتیب خشایارشا از بدو زاده شدن چنین مقامی داشت. خود خشایارشا در سنگ‌نوشته‌اش در تخت جمشید می‌گوید:

«خواست اهورا مزدا و داریوش چنین بود که از میان پسرانش من برگزیده شوم».

با به شاهی رسیدن خشایارشا که نوه کوروش محسوب می‌شد، پادشاهی به خون کوروش بازگشت. و از این پس همه پادشاهان از خون مشترک کوروش و داریوش بودند.

او شاهزاده‌ای دانش‌آموخته، خوش‌اندام و زیباروی بود. ابهت و محبوبیتی که کوروش و داریوش برای امپراتوری جهانی خود برپا کرده بودند به خشایارشا به ارث رسیده بود. او پیش از آنکه بر تخت شاهی تکیه بزند، محبوب مردم جهان بوده و نام و نشان و کمالاتش ورد زبان همه مردمان بود. خشایارشا پس از رسیدن به شاهنشاهی آغاز به ساختن کاخهایی زیبا در شوش و پارسه کرد تا سهم خود را در عمران و آبادانی ایفا کند.

خشایارشا نخستین شاه هخامنشی است که هیچ خدایی جز اهورا مزدا را ستایش نکرده و به هیچ معبدی توجه ندارد. در سنگ‌نوشته سرشناس با نام دیوها خشایارشا خود را ترویج کننده دین مزداپرستی و نابود کننده نیایشگاه‌های دیوها یا خدایان دروغین دیگر می‌شناساند.

حدود 10 سال پس ماراتن، زمانی که خشایارشا سخت مشغول کارهای عمرانی شهرها و رسیدگی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی امپراتوری بود، به او خبر دادند که یونانیان در پی دست زدن به توطئه‌ای همه جانبه برای یورش دوباره به آسیا هستند.

همچنانکه اشاره شد یونانیان بسیاری در شوش حضور داشتند از مردم عوام گرفته تا دانشمندان و بزرگان و اشراف یونانی اخباری که از یونان به دربار می‌رسید و تشویق یونانیان مقیم ایران، دعوت برخی حاکمان اروپا از جمله شاه تسالی و اصرار برخی از بزرگان پارسی _از جمله مردونیه پسر گوبریاس_ در پایان خشایارشا را برآن داشت تا راه پدر را پیش بگیرد.

هرودوت از زبان خشایارشا میگوید :

«یا یونان باید فرمانبردار ما گردد، یا ما فرمانبردار باشیم در این کار، راه میانه نیست. و عدالت اقتضا می‌کند که کارهایی که نسبت به ما کرده‌اند را تلافی کنیم.»دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: هرودوت ، خشایارشا ، اسپارت ، جنگهای ایران باستان ، جنگهای خشایارشا ، هخامنشیان ، ارتش هخامنشی ،