تبلیغات
زرتشت - شهر باستانی زابل
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

شهر باستانی زابل

دوشنبه 15 مهر 1392 09:19

نویسنده : R.ash
این شهر باستانی در 44كیلومتری زابل قرار دارد و به دوران هخامنشی تعلق دارد.

بناها از گل خام هستند و به دلیل چسبندگی بسیار زیاد گل در این منطقه دیوارهاپس از خشك شدن از آجر نیز سخت تر شده اند. به همین دلیل این شهر تقریبا سالم از زیر خاك بیرون آمده است.

 نكته عجیب این است كه در این شهر هیچگونه آثار زندگی یافت نشده است و احتمال این میرود كه مردم شهر به دلیل خاصی آنرا ترك كرده باشند و شهر را متروك و بی سكنه گذاشته اند.

طول این شهر 1500متر است و آثار متعددی از دوران هخامنشی در آن وجود دارد كه شامل ساختمانهای اداری، محله های مسكونی، معبد،رصدخانه، محله صنعتی ،خزانه و غیره است.در قسمت شمالی شهر بنای بزرگی دیده میشود كه بالغ بر چهل و پنج اتاق دارد. این بنای عظیم تنها یك در داشته و در داخل آن ازستونهای بزرگی برای نگه داری سقف استفاده شده است. بزرگترین نقاشی دیواری دوران هخامنشیان بر روی یكی از دیوارهای این شهر دیده می شود.

یكی دیگر از بناهای این شهر باستانی با اضلاع 54متر،رصدخانه بوده كه هم اكنون بازسازی شده است. در متون كهن نیز داریم كه زرتشت در رصد خانه نیمروز حلول خورشید را رصد كرده است. بازی سایه ها در این بنا موقعیت سال را نشان میدهد. به دلیل اینكه بادهای سیستان از شمال به جنوب می وزد درهای خانه ها رو به جنوب است و آنهایی كه رو به شمال است با یك باد شكن مهار شده اند.در این شهر بر خلاف معماری هخامنشی سقفها را گنبدی میساختند و این یكی از موارد نادر در زمان هخامنشی است
کانال آبی شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند و احتمالا بخش شمالی به دلیل وجود ساختمانهای بزرگ در آن متعلق به اشراف شهر بوده و بخش جنوب رودخانه مردم معمولی زندگی می کردند.

در این قسمت سازه های مسکونی توسط کوچه های موازی شرقی غربی تقسیم شده اند. استخوان های کشف شده عموما متعلق به پستان داران هستند و در نگاره های تخت جمشید زرنگیان گاو هدیه آورده اند. اینگونه میتوان نتیجه گرفت در این محل پرورش گاو از قدیم رونق داشته است.


http://8pic.ir/images/26421799710066820772.jpg
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زابل ، هخامنشیان ، سیستان ، بلوچستان ، سیستان و بلوچستان در زمان هخامنشیان ، شهرهای باستانی ایران ، زرتشت ،