تبلیغات
زرتشت - مانی از نخستین استادان هیپنوتیزم
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

مانی از نخستین استادان هیپنوتیزم

سه شنبه 24 دی 1392 17:00

نویسنده : R.ash


مانی از نخستین استادان هیپنوتیزم

برای نخستین بار مغان ایرانی و مرتاض های هندی نزدیك به4000سال پیش از میلاد،با روش های سخت تمركز به روش های «خود هیپنوتیزم»دست یافته بودند.

در ایران باستان مغان كارهای روحانی درمانی را اداره میكردند.در این میان میتوان به مانی كه هیپنوتیزوری ماهر و افزون بر آن پزشك و روحانی هم بود اشاره كرد.

پایه های طب مانوی می تواند یكی از كهن ترین روش های طبی بومی،سنتی مرسوم در روزگار گذشته بوده باشد.در زمان گذشته پس از زلزله ای در ناحیه ی(تورفان تاجیكستان)غار نهفته ای آشكار شد كه در آن یك كتابخانه ی بزرگی از زمان و آیین مانی به دست آمده كه تنها درباره ی هیپنوتیزم و روان درمانی آگاهی های فراوانی را به دست داد.

بر پایه ی كتاب ها و آثار مانویان،پروفسور آرتور كریستن سن در كتاب ایران در زمان ساسانیان به گزارش جلسه ای می پردازد كه مانی یكی از شاهزادگان ساسانی را در یك خلسه ی هیپنوتیزمی،با زمانی بلند و دراز،همراه با شهود و برای تشدید ایمان قرار داده است،كه یك روان درمانی شگفت انگیز به حساب می آید:

«مهر شاه،دشمن فرستاده ی خدا(منظور مانی است)بود.باغی بسیار با شكوه و پهناور داشت كه بی همتا بود.مانی به نزد مهر شاه رفت كه در باغ بزمی شگرف آماده كرده بود.شاهزاده به مانی گفت:آیا در بهشتی كه به آن مرا می خوانی باغی چون باغ من هست؟
 
آنگاه مانی از ناباوری و بی ایمانی شاهزاده آگاه شد و به نیروی خویش،بهشت نور را با همه ی ایزدان و موجودات ربانی و همه ی شعادت و بهجت جنانی به وی نمود.در این زمان شاهزاده بیهوش بود و این حال سه ساعت به درازا انجامید.پس مانی دست بر سر او نهاد تا به هوش آمد.
آن چه دیده بود به یاد داشت،چون برخاست به پای مانی افتاد و دست راست او را در دست گرفت».



دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: مانی ، مانوی ، پروفسور آرتور كریستن ، مانویان ، هیپنوتیزم ، ایران در زمان ساسانیان ، ساسانیان ،