تبلیغات
زرتشت - گرامی باد سالروز آریوبرزن، یوتاب و سربازان گارد جاودان
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

گرامی باد سالروز آریوبرزن، یوتاب و سربازان گارد جاودان

یکشنبه 29 دی 1392 00:42

نویسنده : R.ash

گرامیباد سالروز گُواکی[1] آریوبرزن، یوتاب و سربازان گارد جاودان در راه مام ایران.


هر آنکو شود کشته ز ایران سپاه - بهشت برینش بود جایگاه
همه سربه‌سر تن به کشتن دهیم - از آن به که کشور به دشمن دهیم

در چنین روزی بیست و نهم دیماه سال ۳۹۸ ایرانی[2] (۲۰ ژانویه سال ۳۳۰ پیش از میلاد)، یک گردان ۷۰۰ نفری از بازماندگان سربازان گارد جاویدان به فرماندهی سپهبد آریوبرزن، توانست سپاه نیرومند ۱۰،۰۰۰ نفری اسکندر مقدونی را در دربند پارس بمدت ۳۰ روز از حرکت بسوی تخت جمشید بازنگهدارد.

پس از سی روز پایداری آریوبرزن بر اثر خیانت یک محلی، راهی پنهانی به مقدونیان نشان داده شد که موجب کشته شدن نیمی از سربازان آریوبرزن بهمراه خواهر جنگجوی آریوبرزن سروان "یوتاب"، (در جنگ تن به تن) شد.[3]

آریوبرزن همراه با سواره نظام خود بسوی شهر پارسه (تخت جمشید) حرکت نمود تا آخرین پایداری را آنجا انجام دهد. ۵۰۰ تن بازمانده با دلاوری و جانبازی یکایک برزمین افتاده و سرانجام آریوبرزن همراه ۴۰ سواره نظام که واپسین سربازان بازمانهد بودند، با تمام نیرو به قلب سپاه دشمن یورش برده تا پیش از کشته شدنشان تا آنجایی که بتوانند دشمنان را از پای در آورند.

پس از کشته شدن آریوبرزن، اسکندر و سپاه وحشی وی، به شهرپارسه وارد و پس از تجاوز، چپاول و کشتار مردمان، کاخهای باشکوه هخامنشی را به آتش کشاندند.

بگفته آریان تاریخنگار یونانی از قول اسکندر نقل میکند، که اگر او با آریوبرزن در گوگمل رویارو شده و پیکار کرده بود، بدون هیغ گمانی شکست خورده بود؛ که اگر این رخداده بود، مسیر تاریخ کشورمان گونه ایی دیگر رقم میخورد.

یاد و نام آریوبرزن، یوتاب، سربازان گارد جاویدان و همه ی فرزندان پاک ایرانزمین که جان خود را فدای مادرمان "ایران" کرده اند، همواره زنده و روان پاکشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد.


پانوشت:
-------------

1 - گُواکی در زبان پهلوی اشکانی و ساسانی (پارسی میانه) به معنی، "جانباختن یا کشته شدن در راه باور، دین و میهن" بوده که برابر آن در زبان عربی "شهادت" و در زبان انگلیسی Martyr می باشد.

2 - سرآغاز گاهشماری ایرانی بایستی از بنیانگذاری نخستین دولت ایرانی در سال ۸۲۸ پیش از میالد توسط پادشاه بزرگ ایران، دیااکو باشد. بکارگیری گاهشماری اسلامی (عربی) در ایران نادرست است، زیرا که اسلام دین اکثریت ملت ما میباشد، نه هویت و ملیتمان که ایرانیست!

3 - Farrokh, K., "Shadows in the desert: ancient Persia at war", Osprey Publishing (2007), p.106
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: آریو برزن ، یوتاب ، گارد جاویدان ، حمله اسکندر به ایران ، آریا برزین ، مبارزه آریو برزن ، نبرد آریو برزن ،