تبلیغات
زرتشت - دلایل شکست روم از ایران
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

دلایل شکست روم از ایران

دوشنبه 12 اسفند 1392 08:06

نویسنده : R.ash


چندهزار سال پیش در چنین روزی چند افسر رومی که توانسته بودند از جنگ کارهه جان سالم به در ببرند در سنای روم حاضر شدند تا درباره شكست نظامی از ایران در این جنگ كه در بهار سال 53 پیش از میلاد صورت گرفته بود و در ضمن آن كراسوس كشته شده بود توضیح بدهند.

اظهارات افسران شکست خورده رومی در سنای این امپراتوری به این شرح در تاریخ روم آمده است:

"سپهبد سورنا فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاكتیك و سلاحهای تازه استفاده كرد.هر سرباز سوار ایرانی با خود مشك كوچكی پر از آب حمل می كرد و مانند ما دچار تشنگی نمی شد.

به پیادگان با مشكهایی كه بر شتر ها بار بود آب و مهمات می رساندند.

سربازان ایرانی به نوبت و با تاكتیك خاصی كه برای ما تازگی داشت از میدان نبرد خارج می شدند و به استراحت می پرداختند.

سواران ایران قادر به تیراندازی از پشت سر هستند كه ما تجربه آن را نداریم.

ایرانیان كمانهای تازه اختراع كرده اند كه با آنها توانستند پای پیادگان مارا كه باسپرهای بزرگ در برابر آنان و برای محافظت از سوارانمان قلعه درست كرده بودیم به زمین بدوزند.

ایرانیان دارای زوبین های دوكی شكل بودند كه با دستگاه كاملا تازه ای تا فاصله دور پرتاب می شد.

شمشیرهای آنان شكننده نبود.

هر واحد تنها از یك نوع سلاح استفاده می كرد و مانند ما خودرا سنگین نمی كرد.

سربازان ایرانی حق عقب نشینی و تسلیم شدن ندارند و تا آخرین نفس باید بجنگند.

این بود كه ما شكست خوردیم و هفت لژیون را به طور كامل از دست دادیم و به چهار لژیون دیگر تلفات سنگین وارد آمد."

اینگونه بود که روم مقهور ایران شد.

ایرانی بودیم که پوزه ابرقدرت ها را به خاک می مالیدیم...
دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشت ، جنگهای ایران و روم ، شکست روم از ایران ، جنگهای باستانی ، جنگهای ایران باستان ، سورنا ، لژیون روم ،