تبلیغات
زرتشت - نماد فروهر چیست؟
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

نماد فروهر چیست؟

پنجشنبه 10 مهر 1393 09:45

نویسنده : R.ashفروهر بعنوان اهورامزدا، خداوند هند و اروپا (جهان آریایی) شناخته شده است. در صورتیکه فروهر را افقی درنظر بگیریم به پرنده‌ای درحال پرواز می‌ماند. اهورامزدا از دو واژه « دانا و توانا» شکل گرفته است . اهورا یعنی دانا و مزدا: یعنی توانا

اهورامزدا دانا وتوانا می‌باشد وبرخورداری این خداوند از این دو صفت بسیاری از دادة ها وتفکرات غیرعقلی را درباره خدایان نفی می‌کند و برتری خردمندانه و فلسفی اورا نسبت به دیگر خدایان نمایان می سازد.

خداوندی که دانا باشد نیازی به آزمودن مردم ندارد، زیرا آزمودن نشانه‌ عدم آگاهی از نتیجه کار می‌باشد. دانایی خداوند موجب میشود تا سنگها و مشکلاتی را جهت آزمودن مردم فراراهشان قرار ندهد و برای اثبات وفاداری مردم نیازی به قربانی و یا وعده دوزخ و بهشت نیست. وکلاُ امتحان و آزمایش را معلمی از شاگرد می‌گیرد که نادان به دانش و توانایی فرد باشد.

هردوت تاریخ نگار یونانی در نوشته های خو آورده که ÷ارسیان هیچ گاه خداوند خود را رسم نمیکردند و آنان خدای نادیده را پرستش میکردند.

توانایی دومین صفت خداوند ایرانی است

دارا بودن اهورامزدا از دو صفت «دانا و توانا» اورا از عذاب دادن انسانها و سوزانیدن مردم در آتش جهنم ورهاکردن آنها در بهشت عیاشی بی‌نیاز می‌کند! زیرا چون دانا به کردار آفریدگار خود می‌باشد هرگز آنها را مورد آزار و شکنجه قرار نمی‌دهد.

و اما تشریح فروهر (اهورامزدا):


سرفروهر

برخوردار بودن اهورامزدا از سر یک انسان نمایانگر آن است که انسان برچهره خداوندی آفریده شده است و جهان هستی در اختیار او نهاده شده است و دراین جهان با برخورداری از «خرد» و « روان پاک» آزاد رها شده است تا با تکیه برخردخویش بهشت را در همین جهان بیافریند.


ریش

ریش داشتن اهورامزدا (فروهر) بیانگر سنی است که انسان به خرد و دانش تشخیص وتفکیک بدون تعصب و احساس می‌رسد. این سن را از روزگاران کهن 20 و یا 40 سالگی دانسته اند. انسان در نوجوانی سرشار از شور، عشق، احساس، خشونت و مهربانی و افراطی بوده و کمتر میتواند با جهان وپدیده‌های پیرامونی خودش برخوردی عقلی و خردمندانه بنماید.


پوشش

پوشش داشتن پیکر فروهر نشانه‌ برخوردار بودن انسان است از پوششی مناسب در جسم و پرهیزکار در روان!


گردی کوچک

گردی کوچکی که در دست چپ فروهر قرارگرفته است نشان شهریاری انسان است  برروی زمین .


گردی بزرگ

گردی بزرگ وسط که پیکر انسان از درون آن بیرون آمده است نشانه خورشید می‌باشد که بیانگر حیات و زندگی گرفتن انسان و هستی از انرژی خورشیدی است.


کنگره‌ها

سه کنگره قسمت بالایی و سه کنگره قسمت پایینی نمایانگر شش ایزد و یا امشاسپندان بزرگ آئین اوستا است که هریک تعدادی از فرشتگان دیگر را در خود وبا خود همراه دارند. اردیبهشت،  خرداد، امرداد، شهریور، بهمن، اسپندارند و یا ایزدانی چون : آناهیتا، میترا، مهر، و ارونا و..


دوعلامت وصل به گردی بزرگ

دو علامت وصل به گردی بزرگ نشانگر چرخش خورشید و چرخش هستی می‌باشد.
دست راست

دست راست فروهر جهت داشتن و جهت دادن انسان را در هستی وهستی را برای انسان نشان میدهد! همچنانکه هستی دارای نظم و هدفی می‌باشد، اهورامزدا انسان را نیز دعوت می‌کند تا درزمانه و زندگی دارای نظم و هدفی مشخص باشد.

کلاه شهریاری

کلاهی که فروهر بسر دارد کلاه و تاج شهریاری است که تمامی هستی را در فرمان و اراده شهریاری او نشان میدهد. فروهر اهورمزدا جاودان است و همه چیز را با اندیشه آفریده است. او گیاهان را می‌رویاند، بخورشید نور میدهد، آتش را گرما میدهد. آب را روان می‌سازد. زایش ها را فرمان میدهد. پروازها را سازمان میدهد و آسمان و خورشید را در اراده خویش دارد. سپاهان راستی و مهرورزی را آنگاه که یاری اورا طلب کنند یاری می‌رساند.
   صلیب همان فروهر است

صلیب که برگرفته از واژه پارسی چلیپ و چلیپا می‌باشد همین فروهر ماست که شاخ و برگ آن زده شده است وبحالت دو خط عمودی و افقی درآمده است.

زرتشت نخستین که بیش از شش هزار سال پیش می‌زیسته است با طرح «اهورامزدا» چندخدایی رابه تک خدایی تبدیل نموده است و تمامی ایزدان و خدایانی که با نام مهر و میترا و آناهیتا و ارونا و غیره در میان آریاییان رواج داشته است را به یک خداوندگار تبدیل نموده و همه آنها را زیر فرمان فروهر، اهورامزدا قرار داده است.اهریمن اندیشه ای آفریده شده مستقل از اهورامزدا است که در راه بدی و پلیدی و کینه‌جویی و جنگ طلبی و رشک آفرینی و.. سرباز گیری می‌کند، اما انسان قادر و توانا است تا هرلحظه که اراده کند از سپاه اهریمن خارج و به سپاه اهورامزدا داخل خواهد شد


برگرفته از تارنمای پیشین خودم

  
نویسنده : اهورا فره وشی ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: فروهر چیست ، نشان فروهر ، اهورامزدا ، نماد فروهر در ایران باستان ، زرتشت ، اهورامزدا یعنی چه؟ ، معنی اهورامزدا ،