تبلیغات
زرتشت - گورستان اشکانی ولیران در دماوند
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

گورستان اشکانی ولیران در دماوند

سه شنبه 5 اسفند 1393 20:23

نویسنده : R.ash


گورستان اشکانی ولیران در دماوند

گورستان ولیران در دماوند مانند گورستانهای پارتی شوش و همدان و میناب متعلق به دوره اشکانی است ‘منطقه ولیران در کنار شهر دماوند قرار دارد. در سال 1385طی کاوشهای اضطراری در این منطقه یک سایت اشکانی کشف شد.

 از این محوطه چهار ریتون سفالی بشکل بز و یکی بشکل کفش و یک آمفورا (خمره بزرگ سفالی) همچنین ظروف و اشیا از جنس سفال و نقره، مفرغ و آهن شامل حلقه، انگشتر، النگو، سرنیزه، سرپیكان، زوبین، انواع چاقو، گوشواره سگك كمربند، انواه میخ و سوزن به دست آمده است همچنین هفت عدد سكه پارتی متعلق به مهرداد دوم، اردوان دوم ، سیناتروک (سنتروک) و ارد اول بدست آمده است و همینطور در لایه بالایی آثاری از دوره ساسانی شامل هشت عدد سكه نقره سه قطعه استروكا (سفال نوشته به خط پهلوی ساسانی) کشف گردیده است.

در این گورستان چهار مدل تدفین گور دخمه ای و گورخمره ای و گورساده و گور سنگ چین دیده شده است.در این گورستان بیست و یک اسکلت انسان کاوش شده است. گورهای کشف شده در چند نوبت استفاده شده اند به این معنی که در تدفین جدید اسکلت های قدیمی را در حفره ای قرار میدادند و اسکلت جدید را در محوطه اصلی گور می گذاشتند.

به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی و وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ، شیوه‌های متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوه‌های متفاوت تدفین از قبیل :قبور خمره‌ای ، سردابه‌ای ، گور معبد ، تابوتی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چین در نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است.

این منطقه به سرپرستی محمد رضا نعمتی کاوش شده است و یکی از معدود سایت های اشکانی داخل مرز ایران به شمار میرود. لازم به ذکر است این سایت پس از کاوش بدون حفاظ به حال خود رها شده است و در معرض تخریب قرار دارد.http://s1.img7.ir/mnRIS.jpg
http://s1.img7.ir/jOquZ.jpg

http://s1.img7.ir/a2BOh.jpgدیدگاه ها : دیدگاه
برچسب ها: گورستان اشکانی ، گورستانهای پارتی شوش ، زرتشت ، اشکانیان ، آثار باستانی اشکانیان ،