تبلیغات
زرتشت - نیایشگاه سنگی در فرودگاه خرم آباد
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

نیایشگاه سنگی در فرودگاه خرم آباد

سه شنبه 18 اسفند 1394 15:53

نویسنده : R.ash
 کاوش نجات بخشی در تپه فرودگاه خرم آباد به کشف نیایشگاه سنگی، پیکرک های سفالی، ظرف مفرغی، کوزه های سفالی، جام، گور چمباتمه ای و... منجر شد.

علی سجادی، سرپرست هیأت کاوش نجات بخشی باستان شناختی تپه فرودگاه خرم آباد در هشتمین نشست باستان شناسی که در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، گفت: تپه فرودگاه خرم‌آباد بواسطه‌ گسترش فعالیت‌های زیربنایی مجموعه‌ فرودگاه در معرض نابودی قرار گرفت، ازاین رو کاوش های نجات بخشی در این تپه انجام شد.


به گفته او، این کاوش با هدف تعیین توالی فرهنگی و لایه شناختی تپه فرودگاه، خواناسازی بافت معماری، مطالعه و مقایسه مواد فرهنگی، نمونه برداری، تعیین کاربری بافت معماری، برآورد مساحت و حدود گستره آثار معماری و... انجام گرفت. به طور کلی 11ترانشه درابعاد مختلف که حدود یک چهارم سطح اثر را در بر می گیرد طی یک فصل مورد کاوش قرار گرفت.

سرپرست هیأت کاوش نجات بخشی باستان شناختی تپه فرودگاه خرم آباد گفت: براساس نتایج حاصل از کاوش تپه فرودگاه و برمبنای کارگاه لایه‌شناختی، سفال‌های کشف شده در سه دوره‌ فرهنگی طبقه‌بندی شده است که از میان آنها می توان به سفال های منقوش، سفال های نخودی و قهوه‌ای ، موتیف‌های هندسی به صورت ساده ، سفال جلینگی، ظروف آبریزدار ،کاسه‌های دهانه باز و دهانه بسته و... اشاره کرد.

سجادی با اشاره به کشف ظروف سفالی فراوان در این کاوش گفت: در یکی از فضاهای آشپزخانه‌ای یک ساغر یا جام با بدنه‌ گرد و دهانه‌ی بلند شیپوری شکل کشف شد که به رنگ خاکستری و دارای سطح صیقلی است.

او کوزه‌های لبه نیشگونی یا لبه شبدری با بدنه‌ به رنگ نخودی و ظرف مفرغی را از دیگر یافته های این کاوش اعلام کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در نتیجه کاوش باستان شناختی تپه فرودگاه دو دوره معماری مورد مطالعه قرار گرفت که در معماری دوره اول یک سازه باساختار سنگی مربوط به فضایی نیایشی از سنگ های قلوه ای با ملات گل کشف شد.

او گفت: تعداد زیادی پیکرک های سفالی در حاشیه این سکو کشف شد. پیکرک های سفالی به شکل روباه ،گاو و پایه های ظروف سفالی به شکل قوچ از این محوطه به دست آمد که ساختار، کاربری آن را مورد تأیید قرارمی‌دهد.

به گفته سجادی، معماری دوره دوم و دربرگیرنده بیشترین مساحت تپه فرودگاه، بخشی از فضاهای مسکونی بنا شده از مصالح خشت خام و ملات گل است که بیشترین مواد فرهنگی به دست آمده از این فضا ظروف کاربردی است: از دیگر فضاهای کشف شده می توان به فضایی مطبخی با دو تنور، یک اجاق، سکو و دیوارهای حرارت دیده در ضلع شمال غربی تپه اشاره کرد. یک گور چمباتمه ای در ضلع شمال شرقی تپه با ظرف آذوقه بالای آن کشف و مورد پژوهش قرار گرفت.

دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: نیایشگاه سنگی ، خرم آباد ،