تبلیغات
زرتشت - چه بنیان‌هایی باید از سوی نوزرتشتیان ژرف‌نگری شود
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

چه بنیان‌هایی باید از سوی نوزرتشتیان ژرف‌نگری شود

پنجشنبه 20 آبان 1395 23:28

نویسنده : R.ashالف ـ ”پرهیز کردنِ سازمان های دینی زرتشتی از کار و جهت گیری سیاسی یا سیاست پیشگی[1]

ب ـ ”پرهیز از باور ستیزی”

پ ـ ”پذیرش خویشكاری (مسئولیت) هازمانی و كار گروهی”
الف )  پرهیز سازمان های دینی از سیاست پیشگی

دین زرتشتی ، دین نارواگزینی و دوبینی (تبعیض) نیست . زن ومرد ، دارا و ندار ، سیاه و سفید و …. می توانند زرتشتی باشند. نه رنگ پوست، نه جنسیت و نه مقام هازمانی افراد و یا گرایش سیاسی آنها هیچ كدام پایه‌ای برای پذیرش دین نیست.

همانگونه كه كارگر ، پزشك، مهندس، كشاورز و غیره می توانند زرتشتی باشند، سیاست پیشگان نیز می توانند زرتشتی باشند. اما یك سازمان هازمانی كه بر بنیان دین استوار است نمی تواند جایگاهی برای تبلیغ یك ایده سیاسی ویژه شود و یا جایی برای گسترش اندیشه های سیاسی ویژه‌ای شده و از همه بدتر جای یارگیری گروه های سیاسی و حزب‌های گوناگون گردد.

همانگونه كه كشاورز نمی‌تواند با تراكتور به نیایشگاه وارد شده و زمین آنرا شخم بزند و بذر دلخواه خود را در آن بكارد، سیاستمداران و یا كوشندگان سیاسی هم نباید سازمان هازمانی زرتشتیان را با حزب و سازمان سیاسی یكی بگیرند و دفتر و ساختارهای هموندگیری خود را در آن پهن كنند.

بنیان سازمان و ساختارهای هازمانی زرتشتیان، آموزش‌های زرتشت  و فرهنگ بنیادین ایران است و افراد تنها از روی این باور می توانند در این نهاد هازمانی هموند شوند و نه بر پایه‌ی وابستگی‌ها و گرایش‌های سیاسی. در یك نهاد دینی، با یك جهان بینی فراتر از رنگ پوست، جنسیت و ...، دیگر چپ و راست و میانه‌رو مفهومی ندارد. همه، زرتشتی هستند و چون زرتشتی‌اند در این سازمان هازمانی هموند شده‌اند.

دین، پاسخگوی فراهم‌آوری آسایش مینوی بوده و باید بتواند آرامش روانی، اخلاق و امید را برای انسان به ارمغان بیاورد در جایی كه  کار سیاسی، خویشكاری‌اش فراهم‌كردن آسایش مادی انسان می‌باشد.

هم کار سیاسی و هم دین برای جامعه‌ی انسانی لازم هستند اما هر کدام جایگاه خود را دارند.

 

ب )  پرهیز از باور ستیزی

هر زرتشتی در بهترین چگونگی (حالت) خود، دادگو و كاردار (وكیل) دین زرتشتی است، نه دادستان دین‌های دیگر. كار ما استوار كردن و گسترش دادن دین بهی و فرهنگ بنیادین ایران است و نه رد كردن و خرده‌گیری از دین‌های دیگر.

البته می‌توان دین زرتشتی را با دین‌های دیگر سنجید اما این، سنجش میان باورهاست كه خود كاری پژوهشی و آموزشی است و نه پیش‌زمینه‌ی یورش به باورهای دیگر و كوبیدن این یا آن دین، كه نه سودمند است و نه لازم. این كار تنها می‌تواند سبب برپا شدن تنش بین بهدینان و دیگر باورها گردد، كه اگر باورستیزان در كار خود كوشاتر باشند جنگ دینی را در پی خواهد داشت، كه مانند هر جنگ دیگر بیهوده و زیان‌آور است.

 

پ )  پذیرش خویشكاری هازمانی و كار گروهی

آرزوی هر بهدینی، بهبود زندگی خود و همكیشان و گسترش دین بهی است. سر‌و‌سامان دادن به كارهای هازمانی زرتشتیان از توانایی یك و یا چند نفر بیرون است. شایسته است كه هر نوبهدینی بر پایه‌ی توانایی‌ها و ویژه‌كاری‌ها (تخصص) و یا نیازها در گوشه‌ای از سازمان هازمانی به كار بپردازد. شانه خالی‌كردن از زیر كار و پشت گوش انداختن خویشكاری سبب از هم پاشیدن سامان گروه خواهد شد. این كار با هیچ سنجه‌ی (معیار) اخلاقی و انسانی جور نمی‌آید. فراموش نكنیم كه پای‌بندی به پیمان از آموزش‌های اخلاقی زرتشتیان است. انسان زرتشتی كسی است كه هم نسبت به خود، هم نسبت به گروه و هم نسبت به سپهر خود را پاسخگو بداند و در راه بالندگی و رسایی خود و جهان كوشا گردد.
اكنون، پس از خواندن این نوشته، روی پرسش‌های زیر اندیشه كنید و پاسخ آنها را در درونخود بیابید:

آیا به دین زرتشتی در درون خود باور آورده‌اید؟

آیا پیمان‌های هازمانی را می‌پذیرید؟

اگر پاسخ به پرسش‌های بالا مثبت است، به گروه ما خوش آمدید! اكنون هنگام آن رسیده است كه با هم بخوانیم:

 

به خشنودی اهورامزدا

من، به یگانگی جهان و پیام‌داری اشو زرتشت اسپنتمان بی‌گمانم.

من، دین بهی زرتشتی را برمی‌گزینم كه بهترین راه زندگی را به من نشان می‌دهد.

اندیشه و گفتار و كردار نیك را می‌ستایم.

دین زرتشتی را می‌ستایم، كه خواستار آزادگی، آشتی، ‌خود‌ بودن، هماهنگی و یگانگی است

اهورامزدا، خداوند جان و خرد را، سپاسگزارم

و پیمان می‌بندم كه بر دین نیك و پاك زرتشتی استوار بمانم.

                                ایدون باد


دیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: زرتشتیگری ، زرتشتی شدن ، اشوزرتشت ، پیامبر مهر ، سدره پوشی ، اصول زرتشتی شدن ،