تبلیغات
زرتشت - گاهنبار پیتَه شَهیم
راه در جهان یكی است و آن راه راستی است

گاهنبار پیتَه شَهیم

سه شنبه 10 بهمن 1396 04:09

نویسنده : R.ash این گاهنبار از روز اَشتاد در ماه شهریور در گاه‌شماری ترادای(سنتی) و با اجرای مراسم واژیشت در محل آتش ورهرام هر شهر آغاز می گردد و تا پایان ماه شهریور یعنی روز انارام ادامه می‌یابد.
(۲۱ تا ۲۵ در گاهشماری رسمی کشور)

پیته شهیم یعنی پایان تابستان و جشن کشاورزی است. هنگامی که از دانه های کاشته شده در کشتزارها، خرمن ها فراهم می گردد و بسیاری از میوه‌ها از درختان چیده و برداشت می شوند. به باور ترادای زرتشتیان، این چَهره هنگام آفریده شدن زمین از سوی خداوند است.
برخی از زرتشتیان که از تراداد گذشته پیروی می‌کنند، در این چهره از گاهنبار که پنج روز ادامه دارد، گاهنبار خود را در خانه یا تالار دیگری برگزار می کنند، در این آیین نیز موبدان آفرینگان گاهنبار می‌سراید و کسانی که گاهنبار دارند، با فراهم کردن درون و میزد، بخشی از درآمد سالیانه خود را به دیگران می بخشند.

نسک یادگار دیرین
آیین ها، مراسم و باورهای مذهبی
سنتی زرتشتیان ایراندیدگاه ها : دیدگاه شما
برچسب ها: گاهنبار پیتَه شَهیم ، گاهنبار چیست ، زرتشت ، زرتشتیان ، سدره پوشی ،